** Slackware UK **


Donations
If you use this service on a regular basis, and would like to make a one-off or recurring donation towards the ongoing running costs, please Paypal an amount you feel is appropriate using this link or to: donate (at) slackware.uk. A list of project supporters can be found here.
All donations will be gratefully received - thank you!

Icon Name          Last modified   Size Description
[<--] Parent Directory - [DIR] CAFS_divergence/ 2018-07-21 22:55 - [DIR] CAPS_coevolution/ 2018-07-21 22:55 - [DIR] Data2FCS/ 2018-07-21 22:55 - [DIR] EMBASSY/ 2018-07-21 22:55 - [DIR] EMBOSS/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] FCSalyzer/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] Gblocks/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] GeoGebra/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] HMMER/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] ITK/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] ImageJ/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] Kst/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] Mnemosyne/ 2018-07-21 22:56 - [DIR] OpenFOAM/ 2018-07-21 23:01 - [DIR] PhyML/ 2018-07-21 23:01 - [DIR] PyAMG/ 2018-07-21 23:01 - [DIR] QtiPlot/ 2018-07-21 23:01 - [DIR] R/ 2018-07-21 23:01 - [DIR] RepeatMasker/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] STAR/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] Shark/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] WordNet/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] ZeGrapher/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] abntex/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] aenig4/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] aline/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] aliview/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] amd/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] amplicon/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] antiprism/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] archaeopteryx/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] aris/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] arka/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] armadillo/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] arpack-ng/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] arpack/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] artha/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] avl/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] avogadro/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bedGraphToBigWig/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bedtools/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] biblesync/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bibletime/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bibus/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bowtie/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bowtie2/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bpp-core/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bpp-phyl-omics/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bpp-phyl/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bpp-popgen/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bpp-seq-omics/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bpp-seq/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] bppsuite/ 2018-07-21 23:03 - [DIR] btf/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] bwa/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cadabra2/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] calc/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] calcoo/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] camd/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cap3/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cblas/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] ccolamd/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] celestia/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] chemtool/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cholmod/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cistrome-CEAS/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cistrome-conductGO/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cistrome-extra/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cistrome-mdseqpos/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cld2/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] clustalo/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] clustalw/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] clustalx/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] colamd/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] convertall/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] copasi/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] coq/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] csparse/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cufflinks/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cutadapt/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] cxsparse/ 2018-07-21 23:04 - [DIR] dakota/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] drawtiming/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] ds9/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] easy_spice/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] edsim51di/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] engauge/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] ent/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] equalx/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] ess/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] evopedia_qt/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] exonerate/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] extrema/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] fann/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] fastqc/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] fet/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] fityk/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] flann/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] flashqard/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] flexbar/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] free42/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] freechartgeany/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] galculator/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] gaw3/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] gcalctool/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] gchemutils/ 2018-07-21 23:05 - [DIR] gcompris/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] geda-gaf/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gelemental/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] geneconv/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] genius/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] genometools/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] genpak/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] geomview/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gerbv/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] ggobi/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] ghemical/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] glpk/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gnucap/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gp2fasta/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gpredict/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] grace/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gresistor/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gretl/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] grpn/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gspiceui/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gtkwave/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gtypist/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] gwyddion/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] hyphy/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] iTest/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] ij-plugins-LOCI/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] ij-plugins-UCSD/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] io_lib/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] irsim/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] isoelectric-point/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] itex2mml/ 2018-07-21 23:07 - [DIR] jalview/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] jpicedt/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] jugglinglab/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] karma/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] kile/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] klavaro/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] klu/ 2018-07-21 23:08 - [DIR] knime/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] ktikz/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] kurso/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] labplot2/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] ladr/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] lalnview/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] lapack95/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] lapacke/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] ldl/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] libghemical/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] libqalculate/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] link-grammar/ 2018-07-21 23:09 - [DIR] loggerpro/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] lpsolve/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] mafft/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] magic/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] mathics/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] mathomatic/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] matio/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] maxima/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] megax/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] meme-suite/ 2018-07-21 23:10 - [DIR] mendeleydesktop/ 2018-07-21 23:11 - [DIR] metis/ 2018-07-21 23:11 - [DIR] mkDSSP/ 2018-07-21 23:11 - [DIR] mpmath/ 2018-07-21 23:11 - [DIR] mrbayes/ 2018-07-21 23:11 - [DIR] muscle/ 2018-07-21 23:11 - [DIR] ncbi-blast-plus/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] ncbi-blast/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] ncbi-rmblastn/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] ncview/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] ngspice/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] octave/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pal2nal/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] paml/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pamlX/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] papi/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pari/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] parmetis/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] patsy/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pcb/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] perlprimer/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pianobooster/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] plasmidomics/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] prank-msa/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] primer3/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pspp/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pulseview/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pyfits/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] pysam/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] qalculate-gtk/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] qcl/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] qhull/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] qrupdate/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] qtoctave/ 2018-07-21 23:12 - [DIR] qucs/ 2018-07-21 23:13 - [DIR] rbio/ 2018-07-21 23:13 - [DIR] reduce-algebra/ 2018-07-21 23:13 - [DIR] root/ 2018-07-21 23:13 - [DIR] samtools/ 2018-07-21 23:13 - [DIR] scidavis/ 2018-07-21 23:13 - [DIR] scilab/ 2018-07-21 23:14 - [DIR] scipy/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] scipy3/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] seaview/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] sequence-analysis/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] sigrok-cli/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] siril/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] slatec/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] smath-studio/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] snpEff/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] solfege/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] spades/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] speedcrunch/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] spiceopus/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] spidey/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] spqr/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] squizz/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] staden/ 2018-07-21 23:15 - [DIR] stellarium/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] suitesparse/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] suitesparseconfig/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] sundials/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] sword-data-kjv/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] sword/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] sympy/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] t_coffee/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] tabix/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] tilem/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] tilem2/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] topdraw/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] tophat/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] treeviewx/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] trfind/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] tuxmath/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] tuxtype2/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] ucsc-blat/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] ugene/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] umfpack/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] units/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] vcftools/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] verilog/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] veusz/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] wehi-cellsymphony/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] wehi-deid/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] wehi-hackit/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] wmcalc/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] wxMaxima/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] wxmacmolplt/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] xcircuit/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] xephem/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] xflr5/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] xfoil/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] xiphos/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] xoscope/ 2018-07-21 23:16 - [DIR] zotero/ 2018-07-21 23:17 -
Current server bandwidth utilisation
 2.41 Mbit/s